50 oglasa za samo 1500 dinara

Da maksimalno iskoristite domaće internet oglasnike i dobijete stručnu pomoć i savete.

    * Oglašavanje na 50 oglasnika je uslužno postavljanje oglasa, znači umesto Vas dodajemo oglas na 50 najboljih domaćih oglasnika ** Optimizacija sajta za Gugl znači da poboljšavamo poziciju Vašeg sajta kreirajući sadržaj i linkove na poželjan način da bi Vam se sajt bolje kotirao u pretrazi. Cena je na mesečnom nivou, *** Izrada sajta uključuje konsultaciju i kupovinu domena, hosting sajta i izradu sajta, Cena je na godišnjem nivou. Sajtovi sa nekoliko strana su 100€, sa šoping kartom od 150€, Pozovite nas pa ćemo se dogovoriti sve.
  • Vaša kontakt Email adresa
  • ** Oglas će biti objavljen u roku od 48 sata od prijema podataka za oglas ili po dogovoru, čujemo se svakako za detalje na broj telefona koji ovde dodate

    *** Nakon oglašavanja Vam šaljemo izveštaj sa linkovima i ostalim bitnim podacima
Hvala što koristite
Oglasi Na internetu.com 

Kontakt info

Tu smo radnim danima od 11h do 21h

Mobilni pitanja sugestije narudžbe magnetnih trepavica

Korisno za znati

* Dobićete pomoć, korisne savete, alate i resurse koji će Vam pomoći u Vašoj reklami.

Jer nema biznisa bez dobre reklame!!!